خدمت فلسفه وجود ما

۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

دریافت
عنوان: سند تحول بنیادین

 • محمدرضا اسماعیل پورمقدم
 • ۰
 • ۰

تکلیف

مقام معظم رهبری

یک نکته‌ی دیگر این است که بدنه‌ی آموزش و پرورش کشور با این سند آشنا بشوند؛ مطالبات این سند را بدانند که چیست. معلّمی که در فلان مقطع دبستان یا دبیرستان تدریس میکند، بداند که این تحوّل بنیادین از شخص او چه خواسته است. مدیر و رئیس دبستان یا دبیرستان بداند که وظیفه‌ی او و تکلیف او در قبال دانش‌آموز بر اساس این سند چیست. مطالبات این سند باید مشخّص بشود؛ بایستی برنامه‌ریزی کرد برای اینکه ما مطالبات سند را در سطح وسیع و گسترده‌ی آموزش و پرورش تفهیم کنیم، بحث کنیم.۱۳۹۴/۰۲/۱۶

 • محمدرضا اسماعیل پورمقدم
 • ۰
 • ۰

خسارت‌ بزرگ


مقام معظم رهبری:
مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش و نیز تحول در علوم انسانی که در دوره‌های گذشته نیز مورد تأکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است، به تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی خواهد کرد، لذا باید این امور جدی‌تر گرفته شده و با یک بازنگری و برنامه‌ریزی جدید طی مدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برسد.۱۳۹۳/۰۷/۲۶

 • محمدرضا اسماعیل پورمقدم
 • ۰
 • ۰


چون نظام آموزش و پرورش در کشور ما، از تقلید از نظامهاى آموزش و پرورش غربى پدید آمده بود، با همان شکل، با همان محتوا، تقریباً با همان ترتیب؛ یک تحوّل اساسى لازم بود در فضاى آموزش و پرورش؛ چه از لحاظ قالب، چه از لحاظ محتوا.1393/02/17

 • محمدرضا اسماعیل پورمقدم
 • ۰
 • ۰

دریافت

عنوان:کلاسی از جنس واقعه

 • محمدرضا اسماعیل پورمقدم
 • ۰
 • ۰

مدیریت رنج ولذت

استاد پناهیان:

کارِ دینی این نیست که اصول عقائد به بچه‌ یاد بدهیم؛ این است که مدیریت رنج و لذت را به او بیاموزیم


⭕️ نظام آموزش و پرورشی که «کار کردن» و «تولید ثروت» را به بچه‌ها یاد ندهد، نظام غلطی است


⭕️باید بسیج‌های مساجد در ادارۀ بهترین دبستان‌ها باهم رقابت کنند


👌پدر و مادرها باید برخورد درست با رنج را به فرزندشان آموزش دهند، کافی است #مادرها وقتی رنج می‌کشند، عصبی نشوند و با لبخند برخورد کنند. در این صورت، بچۀ آنها رنج کشیدن را آموزش می‌بیند.

اگر جوان بی‌دینی می‌کند به‌خاطر راحت‌طلبی‌ای است که باید در 7تا14 سالگی از بین می‌رفت.

 • محمدرضا اسماعیل پورمقدم